Nederlands Centrum voor Inheemse Volken
Nieuwsbrief #3 - 2009

NCIV viert 40-jarig bestaan

Op 7 mei vierde het NCIV het 40-jarig bestaan in bioscoop Rialto in Amsterdam. Het programma begon met de vertoning van de film Birdwatchers over het lot van de Guaraní die in de Amazone in Brazilië geconfronteerd worden met grootschalige suikerrietplantages. Deze film draaide eerder al op het Amnesty Movies that Matter Film Festival en was aanleiding tot een gezamenlijke campagne van het NCIV en enkele andere mensenrechtenorganisaties over de schendingen van de rechten van inheemse volken bij het produceren van biobrandstoffen.

Lees verder op onze website >>


NCIV

PO Box 94098
1090 GB Amsterdam
www.nciv.net

Tel: 020-6938625
Fax: 020-6652818

info@nciv.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

YouTube

Om een breed publiek te bereiken heeft het NCIV op YouTube een kanaal geopend. Het NCIV zendt daar clips uit over inheemse volken.

Op het Speaking4Earth-kanaal van het NCIV zijn enkele korte muziekvideo's te zien, gemaakt in samenwerking met Gughe Indigenous Art and Music Association (GIAMA), in Ethiopië.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NCIV start twee nieuwe projecten

In nieuwsbrief #1 van 2009 informeerden we u over de nieuwe koers van het NCIV: ¨het stimuleren van de overheid, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld in Nederland om de rechten van inheemse volken te realiseren.¨ Vanuit deze nieuwe strategie is het NCIV nu met twee nieuwe projecten gestart, dankzij nieuwe financiering van Oxfam Novib, Mensen met een Missie en NC-IUCN.

Lees verder op de website >>

 

400 jaar New York

Via persberichten heeft het NCIV een ander geluid laten horen omtrent de festiviteiten van 400 jaar New York. Lees hier het bericht wat 12 september is verschenen in het Parool >>
 

Inheemse volken, bossen en biobrandstoffen

Het tegengaan van ontbossing en het inzetten van biobrandstoffen worden gezien als belangrijke instrumenten voor het wereldwijde klimaatbeleid. Maar inheemse volken maken zich daarover grote zorgen zolang er geen garanties zijn voor de naleving van hun rechten. Reden waarom het NCIV op 8 mei j.l., in samenwerking met de Global Forest Coalition, een Europese expertmeeting over inheemse volken, bossen en biobrandstoffen organiseerde.

Lees verder op onze website >>
Estebancio Castro Diaz, (IA), Kuna Yala Nation (Panama)
 

Waarheidscommissie over slachting Bagua rapporteert 26 december

Naar aanleiding van de slachting in Bagua (Peru) stuurde het NCIV op 16 juli een brief aan minister Maxime Verhagen. Op 5 juni werden in Bagua tientallen inheemsen die protesteerden tegen de gevolgen van een vrijhandelsverdrag met de VS vermoord door militairen. Het NCIV vraagt de minister de onderhandelingen over een vrijhandelsverdrag tussen Europa, Peru en Colombia te staken totdat is gegarandeerd dat dit verdrag de rechten van inheemse volken niet aantast. Daarnaast vraagt het NCIV de minister een klacht in te dienen tegen Peru wegens schendingen van ILO-verdrag 169.

Lees verder op onze website >>
Foto: Catapa
 

Tla-o-qui-aht vieren komst nieuw reservaat

Na bijna 100 jaar krijgen de Tla-o-qui-aht  hun land weer terug! Er is na jaren onderhandelen een overeenkomst gesloten tussen de Tlah-o-qui-aht, Parks Canada en Indian and Northern Affairs. Het nieuwe reservaat zal´Ty Histaaniis´ heten.
Tlah-o-qui-aht ´elder´ Tom Curley over het nieuwe reservaat: ´Onze focus is altijd geweest om iets te bereiken waar de toekomstige generaties voordeel bij hebben. Het is geruststellend dat ik me daar nu geen zorgen meer over hoef te maken.´
Lees het artikel (Engels) op indiancountrytoday.com

 

IFC schort investering in palmolie op

IFC (International Finance Corporation) van de Wereldbank, heeft 7 augustus het nieuws naar buiten gebracht te stoppen met het investeren in de palmoliesector tot er een nieuwe uitgebreide procedure voor de palmoliesector op tafel ligt.
Dit besluit is genomen nadat bekend werd dat de Wilmar Group de procedures van het IFC had geschonden. In 2007 hadden boeren van kleine plantages, milieuorganisaties èn inheemse organisaties een klacht ingediend tegen Wilmar´s activiteiten op Sumatra en Kalimantan.
IFC zal de procedure vooral op het gebied van de milieu- en sociale normen herzien.
Lees op onderstaande sites verder over dit onderwerp:

Website van krant ´Mongabay'
´World Bank´s IFC suspends investment in palm oil over Wilmar Case´

Website van IFC
´IFC in the palm oil sector´

 
© 2009 NCIV Het NCIV-logo is een symbool van de Hopi. Het betekent: "Samen met alle volken beschermen wij land en leven, en houden de wereld in balans"