Bijeenkomst over hernieuwbare energie in Jakarta

De Nederlandse ambassade in Jakarta, Indonesië, organiseerde op 7 en 8 mei 2012 een bijeenkomst over de marktkansen voor hernieuwbare energie. Daar werden onder meer de pilot projecten gepresenteerd die zich richten op duurzame biomassa in Indonesië en gefinancierd worden door AgentschapNL, een afdeling van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.  Een van die projecten voert het NCIV uit, in samenwerking met Oxfam Novib en het bureau CREM in Nederland en met AMAN, de alliantie van inheemse volken in Indonesië. Dat project is gericht op het in samenwerking met AMAN uitwerken van richtlijnen voor bedrijven voor het toepassen van sociale duurzaamheidscriteria bij het produceren van palmolie voor energiedoeleinden. Daarnaast worden inheemse leiders in West- en Centraal Kalimantan getraind hoe ze effectief kunnen opkomen voor hun rechten als die bedreigd worden door de productie van palmolie. Het NCIV gaf samen met AMAN een korte presentatie van het project. 

Agentschapresizer-nld26a820d2ed394d

About NCIV

Since 1969, NCIV is an NGO that supports the promotion, recognition and protection of indigenous peoples' rights. NCIV brings the issues and views of indigenous peoples to the attention of the Dutch government, civil society, business and science and works to encourage them to make a positive contribution to improving the situation of indigenous peoples at national and international levels.