Brief & Notitie aan de 2e Kamer inzake MTCS

Op 10 juni 2011 stuurden de directeuren van het Nederlands Centrum voor Inheemse Volken, Greenpeace, ICCO, Milieudefensie en het Wereld Natuur Fonds een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer met een oproep het voorgenomen besluit van staatssecretaris Atsma om het Maleisische houtkeurmerk MTCS toe te laten tot het Nederlandse inkoopbeleid duurzaam hout niet te steunen. In een notitie bij de brief staan de resultaten van nieuw onderzoek met satellietbeelden waaruit blijkt dat er veel meer ontbossing plaatsvindt in de MTCS gecertificeerde gebieden dan door de beheerder van het keurmerk uit Maleisië (MTCC) wordt gerapporteerd. Ook stelt MTCC de omvang van het gecertificeerde bos stelselmatig veel groter voor dan het in werkelijk is.

Staatssecretaris Atsma beroept zich nu op 'harde' afspraken met MTCC die door MTCC zijn uitgewerkt in twee nieuwe richtlijnen, één over omzetten van bos in plantages (conversie) en één over de rechten van inheemse volken. De analyse van de samenwerkende organisaties laat echter zien dat de afspraken boterzacht zijn. De nieuwe richtlijnen stellen geen effectieve bescherming aan conversie en de rechten van inheemse volken worden nog altijd niet goed beschermd.

In oktober 2010 oordeelde de Nederlandse toetsingscommissie duurzaam hout (TPAC) dat MTCS niet voldoet aan de Nederlandse criteria, met name op deze twee cruciale aspecten van duurzaam bosbeheer. MTCC ging in december 2010 in beroep bij de Stichting Milieu Keur tegen dit oordeel van TPAC. Omdat deze procedure nog niet is afgerond diende op 8 juni 2011 een kort geding om de staatssecretaris alsnog te bewegen de lopende procedure te respecteren en niet voortijdig een besluit te nemen. Op 20 juni 2011 doet de rechter hierin uitspraak. Op 28 juni 2011 staat het overleg tussen de Kamer en de staatssecretaris over deze zaak gepland.

Greenpeacekap-van-regenwoud-in-maleisi

Copyright Greenpeace/ Dang Ngo

Notitie MTCC, Conversie en Inheemse Volken van NCIV, Greenpeace, ICCO, Milieudefensie en WNF >>>

Brief Nieuwe inventarisatie van relevante feiten MTCS >>>

 

Persbericht Staatssecretaris Atsma accepteert fout hout als duurzaam

Amsterdam, 30 november 2010 - Staatssecretaris Atsma laat weten dat hij het Maleisische houtkeurmerk MTCS toe wil laten tot het duurzaam inkoopbeleid van de Nederlandse overheid. Hiermee gaat hij in tegen het negatieve advies van toetsingscommissie inkoop hout TPAC en tegen de bezwaren van Greenpeace, Milieudefensie, ICCO, Nederlands Centrum voor Inheemse Volken (NCIV) en Wereld Natuur Fonds (WNF).

MTSC niet duurzaam - Volgens deze organisaties is MTCS niet duurzaam. De rechten van inheemse volken worden geschonden en MTCC, de organisatie achter het houtkeurmerk, staat toe dat grote delen bos worden omgezet in rubber- of oliepalmplantages. Dit heeft ernstige gevolgen voor het behoud van bos, plant- en diersoorten. "MTCC kent deze bezwaren al lang en heeft hieraan weinig gedaan. De inheemse volken op het vaste land van Maleisië hebben claims ingediend tot erkenning van hun landrechten. Tweederde van deze claims wordt nog steeds niet erkend. In de gecertificeerde gebieden worden nog steeds bossen gekapt voor landbouw en infrastructuur," zegt Nora van der Hoeven van Greenpeace. Maleisische organisaties zijn erg teleurgesteld over het voorgenomen besluit van Atsma.

Besluit staatssecretaris Atsma ondermijnt waarde keurmerken - Staatssecretaris Atsma liet de Tweede Kamer per brief op 29 november 2010 weten dat hij vóór 3 december wil besluiten over het toelaten van het keurmerk. Hierdoor geeft hij geen enkele ruimte aan de Kamer om zich te laten informeren en in discussie te gaan. Het besluit van Atsma vervalst de concurrentie met andere houtkeurmerken die wel aan de criteria voldoen. Daarnaast ondermijnt hij de waarde van keurmerken en het proces van de toetsingscommissie TPAC.

Advies TPAC naar de prullenbak verwezen - Een gesprek tussen staatssecretaris Atsma, minister Dompok van Maleisië en het bestuur van MTCC heeft een negatief advies van de toetsingscommissie TPAC naar de prullenbak verwezen. Dit terwijl TPAC meer dan een jaar tijd nodig had om tot een gedegen advies te komen. De Maleisische delegatie heeft, zo schrijft Atsma, hem vertrouwen gegeven dat de belangrijkste bezwaren van TPAC binnen afzienbare tijd door MTCC worden opgelost. Geert Ritsema van Milieudefensie: "Als we op basis van enkel beloftes verklaren dat het om duurzaam hout gaat, dan stelt het begrip duurzaamheid niets meer voor."

Meer informatie? Neem contact op met persvoorlichting Milieudefensie 020 5507333

Aanvulling op persbericht 30 november

Staatssecretaris accepteert fout hout als duurzaam

Amsterdam, 2 december 2010 - Afgelopen nacht heeft staatssecretaris Atsma toegezegd het besluit of het Maleisisch houtkeurmerk MTCS wel of niet zal worden toegelaten tot het Nederlands inkoopbeleid uit te stellen tot na 20 januari. Op die dag bespreekt de Kamer het Nederlands duurzaam inkoopbeleid. Dit uitstel maakte Atsma bekend na behandeling van de begroting van infrastructuur en milieu in de Tweede Kamer. Atsma liet eerder weten vrijdag 3 december een beslissing te willen nemen.

Voor het volledige dossier, www.indigenouspeoples.nl/our-issues/timber/more-info

Neem voor meer informatie contact op met persvoorlichting Milieudefensie: 020-5507 333

 

NCIV celebrates judgement that the Malaysian certification system does not meet the Dutch Procurement Criteria for sustainable timber

Early 2010, the Timber Procurement Assessment Committee (TPAC) judged that the Malaysian certification system MTCS meets the Dutch Procurement Criteria for timber. NCIV together with Greenpeace, Milieudefensie (Friends of the Earth Netherlands), Wereld Natuur Fonds (WWF Netherlands) and ICCO (the Dutch Interchurch Organisation for Development Cooperation) filed a notice of objection to this judgement in April of the same year. After a detailed objection procedure, including a hearing on 14 September 2010, TPAC has revised its judgement and holds that the MTCS does not conform to the Dutch criteria.

TPAC_OrangAsli_gravesiteThe main reason for NCIV to initiate this objection procedure was that MTCS does not respect the rights of indigenous peoples. Together with a network organisation of indigenous peoples in Malaysia (JOAS), and several other social and indigenous organisations in Malaysia, NCIV gathered much evidence that the rights of the indigenous peoples of Malaysia, the Orang Asli, are not recognised and not respected in MTCS-certified forests. They are denied access to the forest on which they depend for their livelihood. These forests have been used for centuries by the Orang Asli for hunting and collecting food, and are an important part of their culture, identity and livelihood. Other reasons for the objection were the large scale conversion of certified forests into plantations and the lack of transparency of the way the management operates the Malaysian system. Many reports are not made public and detailed maps of certified areas are not available. The objecting organisations pointed out that to be able to make a correct judgement, the assessment committee should take a better look at the practical implementation of a certification system and not only do a paperwork assessment. They also pointed out that issues, such as rights of indigenous peoples and conversion of forest into plantations, are so relevant for sustainable forestry that they should get more weight in the judgement.

The Netherlands is a large importer of timber from Malaysia, which is especially used for windows and doors. The Dutch government’s timber procurement policy prescribes 100% sustainable timber from this year on. Sustainable timber has to be produced under a certification scheme that is conform the Dutch sustainability criteria for timber. It is now expected that the Dutch State Secretary for Infrastructure and the Environment, Mr. Joop Atsma, will decide to exclude MTCS from this procurement policy. NCIV hopes that this will then be an incentive for the MTCS to recognise and respect the rights of indigenous peoples, not just on paper, but also in practice.

   

About NCIV

Since 1969, NCIV is an NGO that supports the promotion, recognition and protection of indigenous peoples' rights. NCIV brings the issues and views of indigenous peoples to the attention of the Dutch government, civil society, business and science and works to encourage them to make a positive contribution to improving the situation of indigenous peoples at national and international levels.