Samenwerking met Forest Stewardship Council (FSC)

Sinds begin 2012 werkt het NCIV voor FSC aan het opstellen van richtlijnen voor het toepassen van het recht van inheemse volken en lokale gemeenschappen op free, prior and informed consent (FPIC).  Het recht op FPIC wil zeggen dat inheemse en lokale gemeenschappen vooraf, in alle vrijheid en op basis van complete informatie, toestemming moeten geven voordat er activiteiten kunnen plaatsvinden die impact hebben op hun welzijn of rechten. FPIC is dus ontzettend belangrijk voor het waarborgen van de rechten van inheemse volken.

Bij dit project werkt het NCIV samen met consultant Wolfgang Richert van het bureau WOLF. Samen met WOLF benaderde het NCIV FSC in 2011 met een voorstel om zulke richtlijnen te ontwikkelen.  FSC heeft het recht op free and informed consent (nog zonder prior) wel al lang opgenomen in hun standaard voor duurzaam bosbeheer maar er is weinig informatie beschikbaar hoe dit wordt nageleefd, terwijl er ook enkele klachten zijn van situaties waar het niet goed wordt nageleefd. Dit voorstel landde in goede aarde omdat FSC het recht op FPIC juist wilde uitbreiden en versterken in de nieuwe standaard (die in 2012 is aangenomen) en ook al een idee had om daarvoor richtlijnen te ontwikkelen.

1FSCLeoresizer-nl1ada72d6fd81433

Het afgelopen half jaar is het NCIV intensief met deze opdracht bezig geweest. Er werd een adviesgroep gevormd met internationale experts, waaronder inheemse experts, een grote groep FSC betrokkenen werd gevraagd input te leveren en er werd een zeer grondige literatuur analyse uitgevoerd. Op basis daarvan werd een eerste ontwerp gemaakt dat na commentaar van de adviesgroep en FSC werd aangepast. Het tweede ontwerp is met een kleine groep regionale experts uit Azië/Pacific en Zuid- en Midden Amerika besproken in bijeenkomsten in respectievelijk Bogor (Indonesië) en Lima (Peru). Wolfgang Richert van WOLF reisde af naar Lima en Leo van der Vlist ging namens het NCIV naar Bogor. Het ontwerp werd in beide steden goed ontvangen, en de bijenkomsten boden gelegenheid om lastige kwesties te bespreken, zoals de vraag wie bepaalt nou wanneer een groep een inheems volk is en wat moet je doen als de overheid ze niet erkent? Hoe zit het met het recht op land als daarover conflicten zijn en kan het recht van een lokale gemeenschap het recht van een inheems volk juist ondermijnen? Wat doe je als gemeenschappen heel erg gemengd zijn of onderling ruzie hebben over grenzen? Hoe kun je vooraf toestemming vragen als je nu al een bosbouw operatie hebt lopen?

De input is inmiddels verwerkt en voorgelegd voor een laatste ronde van commentaar aan FSC en de adviesgroep. Naar verwachting zal de definitieve tekst eind juni 2012 aan FSC worden aangeboden die het vervolgens zullen verspreiden in het FSC netwerk. Het NCIV verwacht dat de richtlijnen zullen bijdragen aan meer aandacht voor inheemse volken en betere naleving van hun rechten bij het beheer van FSC gecertificeerde bossen.