Bezoek uit de Fillipijnen

Op 5 juni 2012 kreeg het NCIV bezoek uit de Filippijnen van Beverly Longid, voormalig voorzitter van de Cordillera Peoples Alliance (CPA) en nu voorzitter van de door inheemse volken opgerichte politieke partij Katribu, en Jane Yap-eo, directeur van het Centre for Development Programs in the Cordillera. Zij waren op doorreis nadat ze hadden deelgenomen aan een zitting van de VN Mensenrechtenraad  in Genève. Het NCIV en de CPA zijn oude bekenden van elkaar en het bezoek was bedoeld om de banden weer aan te halen en informatie uit te wisselen.

De CPA is opgericht in 1984 en komt sindsdien op voor de rechten van inheemse volken in de Cordillera regio. Een groot punt van zorg is de uitvoering van de Indigenous Peoples Rights Act van 1997. Volgens die wet hebben inheemse volken in de Filippijnen recht op free, prior and informed consent (FPIC). Het recht op FPIC wil zeggen dat inheemse gemeenschappen vooraf, in alle vrijheid en op basis van complete informatie, toestemming moeten geven voordat er activiteiten kunnen plaatsvinden die impact hebben op hun welzijn of rechten. Een recent onderzoek heeft echter uitgewezen dat er met dit recht volop gemanipuleerd wordt en dat veel FPIC certificaten ten onrechte worden afgegeven.  De Filipijnse Nationale Commissie voor Inheemse Volken (NCIP) heeft daarom recentelijk nieuwe FPIC richtlijnen uitgevaardigd. Deze bepalen dat er nu voor elke belangrijke fase in het mijnbouw proces een FPIC proces nodig is, in plaats van alleen aan het begin, en dat mijnbouw bedrijven zonder toestemming van de NCIP geen royalties mogen uitkeren. Dit stuitte onmiddellijk op grote weerstand van de mijnbouw industrie die nu protest hebben aangetekend tegen de nieuwe richtlijnen.

1Leoresizer-nl1f853602cb2608a

De rechten van de inheemse volken in de Cordillera worden echter nog voortdurend ernstig geschonden door mijnbouw activiteiten en mensenrechten activisten zijn er hun leven niet zeker. De CPA is actief met campagnes tegen mijnbouwbedrijven die de rechten van inheemse volken schenden. De nieuwe inheemse politieke partij Katribu deed in 2010 voor het eerst mee aan verkiezingen. De inheemse volken in de Filippijnen maken ongeveer 15% uit van de totale bevolking en via deze nieuwe partij hopen ze meer politieke invloed te krijgen.

Mevrouw Longid sprak haar waardering uit voor de steun van de Nederlandse regering bij de VN voor een bezoek van een VN Rapporteur aan de Filippijnen om onderzoek te doen naar schendingen van mensenrechten. Daarnaast heeft de Nederlandse ambassade ook steun gegeven aan een project van CPA om trainingen te geven over het documenteren van mensenrechtenschendingen.

We hebben de CPA geïnformeerd over de bezuinigingen waar het NCIV in de afgelopen jaren door getroffen is waardoor het NCIV nu zeer beperkte mogelijkheden heeft tot ondersteuning en dat onze aandacht zich richt op landen en sectoren waar Nederlandse bedrijven betrokken zijn bij activiteiten met impact op inheemse volken. Dat zijn op dit moment palmolie en houtkap in Indonesië en Maleisië en suikerriet en soja in Brazilië. Wel hebben we afgesproken dat het NCIV aandacht zal vragen voor de situatie in de Filippijnen als we op 13 september 2012 onze jaarlijkse manifestatie houden in Den Haag om de Nederlandse regering en politiek te herinneren aan hun verplichtingen die voortvloeien uit de VN Verklaring over de Rechten van de Inheemse Volken.